Impression of Jining

Impression of Jining

Between

Between

Jiangnan Context-1

Jiangnan Context-1

Jiangnan Context-2

Jiangnan Context-2

Incorruptible Cultural

Incorruptible Cultural

Trex-1

Trex-1

Trex-2

Trex-2

Trex-3

Trex-3

Fengli Hengsha

Fengli Hengsha

Hakka Impression

Hakka Impression

2017 China/Italy/Ecuador Poster Design Biennale-1

2017 China/Italy/Ecuador Poster Design Biennale-1

2017 China/Italy/Ecuador Poster Design Biennale-2

2017 China/Italy/Ecuador Poster Design Biennale-2

2017 China/Italy/Ecuador Poster Design Biennale2017 China/Italy/Ecuador Poster Design Biennale-3

2017 China/Italy/Ecuador Poster Design Biennale2017 China/Italy/Ecuador Poster Design Biennale-3

Impression Suzhou

Impression Suzhou

Double Third Festival

Double Third Festival

Chinese Styl, Big World

Chinese Styl, Big World

Stay Home

Stay Home

Forest·City

Forest·City

DAJI

DAJI

Ecological Ocean

Ecological Ocean

45th Anniversary

45th Anniversary

City

City

Impression Liuzhou

Impression Liuzhou

See You, Zhengzhou

See You, Zhengzhou

Two Leaning Towers

Two Leaning Towers

A Bite of China2-East

A Bite of China2-East

A Bite of China2-South

A Bite of China2-South

A Bite of China2-West

A Bite of China2-West

A Bite of China2-North

A Bite of China2-North

Today is already tomorrow

Today is already tomorrow